keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Nuorten vaalikone

 

Sivuni Porvoon nuorisovaltuuston vaalikoneessa avautuu allaolevasta linkistä:

http://etsiehdokas.net/index.php?action=show&eid=0&cid=163

Vastaukseni näkyvät myös tässä alla:

Koulut ja opiskelu

1. Nuoren on helppo saada peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikka Porvoosta.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Toisen asteen jatkokoulutuspaikan tulisi olla subjektiivinen oikeus, ja yhtenä vaihtoehtona nuorisotakuun toteuttamisessa voisi olla työpajatoiminta. Työharjoittelumahdollisuuksia ja oppisopimuskoulutusta tulee voimakkaasti listä, vaikkakaan tälle ei Porvoo yksin voi tehdä paljoakaan, vaan kyse on lainsäädännöllisistä muutoksista. Jos jatko-opiskelumahdollisuuksien halutaan olevan hyvä, ei riitä, että kaikille on opiskelupaikka, vaan mahdollisimman monilla tulisi olla mieleinen opiskelupaikka. Tosin näiden perässä pitää joskus joutua lähtemään Porvoota kauemmas.

2. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhteistyö on riittävää.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Yhteistyötä saattaisi parantaa kaksikielisten koulurakennuksien ja kampustenkin perustaminen.

3. Koulujen ja oppilaitosten pitää lisätä kansainvälistä yhteistyötä.

Täysin samaa mieltä
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Normaali
Ehdokas
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Varmaankin, mutta ensin pitäisi tietää, miten paljon sitä nyt on, ja kuka järjestää. Opetussuunnitelman ulkopuoliset projektit vievät opettajien työaikaa, yleensä opettajat hoitavat ne vapaa-ajallaan ilman palkkaa, jolloin on ymmärrettävää, jos opettajien into ei riitä tähän, niin positiivisia kuin kansainväliset projektit olisivatkin. Järjestelyihin pitäisi saada mukaan järjestöjä, esimerkiksi Cimo, muuten suhtaudun epäillen siihen, onko tähän resursseja. Myös oppilaskunnat ja vanhempaintoimikunnat voisivat ottaa tässä aloitteellisen roolin.

4. Oppilaiden pitää jatkossa päästä helposti internetiin langattoman verkon kautta kaupungin kouluissa.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Normaali
Ehdokas
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Tämä saattaisi lisätä nettisurffailua oppituntien aikana. En osaa nähdä välttämättömäksi myöskään välitunnilla nettiin pääsemistä. Toki langattomia verkkoja tulisi olla saatavilla lisää, ei ainoastaan kouluissa.

Nuorten osallistuminen päätöksentekoon

5. Koulu kasvattaa nuoria tehokkaasti osallistumaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Luultavasti ei, sillä haastatellessani Porvoon nuorten työpaja DoIt:in nuoria, yksikin nuori kysyi minulta, mitä on demokratia. Hän ei ehkä tiennyt asiaa - sitä ei oltu käsitelty koulussa/hän ei ollut seurannut opetusta - mutta demokratian vastakohdan hän ymmärsi hyvin, mikä on huolestuttavaa. Jos tämä nuori tarkoitti tämän ihmettelynsä kysymykseksi, hän tuli esittäneeksi oikein hyvän kysymyksen.

6. Porvoon nuorisovaltuusto on hyvä kanava vaikuttaa porvoolaisten nuorten asioihin.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Normaali
Ehdokas
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Riippuu varmaankin nuoresta itsestään, miten tämän kanavan kokee. Itseäni turhautti, kun en lukioikäisenä saanut äänestää, ja olisin itse halunnut vaikuttaa asioihin oikeasti enkä vain tuntea vaikuttamisen tunnetta. Mutta voivatko he vaikuttaa asioihinsa? Sitä tulee kysyä nuorilta itseltään.

7. Nuorten on helppo vaikuttaa Porvoon kaupungin palvelujen kehittämiseen.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Tätäkin tulee kysyä nuorilta itseltään: en työskentele Porvoon kaupungilla enkä itse ole nuori.

8. Äänestysikärajaa tulisi kuntavaaleissa alentaa 16 vuoteen.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Normaali
Ehdokas
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Käsittääkseni monet nuoret ovat kiinnostuneita nimenomaan globaaleista kysymyksistä, eivät niinkään kunnallisista, vaikka nimenomaan kunnanvaltuustot päättävät kaikille tärkeistä arkipäiväisistä asioista. Pelkään kuitenkin, että äänestysikärajan laskeminen leimaisi kunnalliset asiat muita vähempiarvoisiksi, ikään kuin demokratian leikkikouluksi. En näe syytä siis alentaa nimenomaan kuntavaaleissa äänestysikärajaa, koska en näe oikeaksi argumentaatiota, jossa katsotaan, että kuntavaalit olisivat sopiva paikka "harjoitella" äänestämistä. Ja tämä ei tarkoita sitä, ettenkö haluaisi nuoren äänen kuuluvan nykyistä paremmin.

Terveys ja hyvinvointi

9. Ilmainen ja terveellinen kouluruoka on tärkeä palvelu koululaisten hyvinvoinnille.

Ehdokas Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Kunhan vaan vielä kaikki haluaisivat syödäkin sitä.

10. Nuoret tietävät, mistä saa apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Sitä pitää kysyä nuorilta itseltään, ei ehdokkailta.

11. Nuorten mielenterveyspalveluja pitää parantaa, vaikka se tarkoittaisi verojen korottamista.

Ehdokas Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Mielenterveyspalveluihin tulee päästä ilman lähetettä. Kriisitilanteessa lyhytkin odotusaika on liian pitkä. Pitäisi myös luopua jaottelusta nuoriso- ja aikuispsykiatrian välillä, koska nyt siirtyminen voi johtaa katkokseen terapiasuhteessa/hoidossa.

12. Kaupungin pitää panostaa jatkossa erityisesti nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

Ehdokas Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Kyllä, vaikka ei kuitenkaan työttömyys tai ilman opiskelupaikkaa oleminen olekaan ihan sama asia kuin syrjäytyminen. Kaupunki voi ja sen pitää tarjota esimerkiksi tiloja nuorten toiminnalle ja ihan vain oleskelellukin ja yhdessä nuorten itsensä kanssa ja kaikki viranhaltijat yhdessä pyrkiä räätälöimään nuorille parhaiten sopivia ratkaisuja esimerkiksi opiskeluun tai työntekoon, mutta paljon on kiinni myös kavereista. Nuorena kaverit ovat tärkeitä, ja kaverit tulevat pääosin koulusta, osin myös harrastuksista. Paljon siis riippuu sosiaalisesta kontekstista.

13. Kaupungin velkamäärä pitää saada lähivuosina kuriin vaikka joitain nykyisiä palveluja karsimalla, jotta nuorten keskeisimmistä hyvinvointipalveluista voidaan huolehtia myös tulevaisuudessa.

Ehdokas Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Nuoret ovat tulevaisuuden veronmaksajia ja tulevaisuuden aikuisia. Satsaamalla nuorten terveyteen ja osallisuuteen nyt säästämme tulevaisuudessa pitkän pennin.

Vapaa-aika ja harrastukset

14. Porvoolaiset nuoret löytävät halutessaan helposti edullisia harrastuksia.

Täysin samaa mieltä
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Tätäkin tulee kysyä nuorilta itseltään. Harrastus ei sinänsä tule kenenkään luo. Kaikki harrastukset eivät kuitenkaan ole järjestettyjä, vaan esimerkiksi lukeminen, musiikinkuuntelu, koiranulkoiluttaminen, vapaaehtoistyö tai käsitöiden tekeminenkin ovat maksuttomia tai lähes maksuttomia harrastuksia. Joillekin harrastuksien mukanaan tuoma sosiaalisuus on hyvinkin tärkeää, toiset taas viihtyvät enemmän muutamien ystäviensä kanssa tai omissa oloissaan, yhtä oikeaa mallia ei ole. Jokaisella nuorella ei siis tule olla subjektiivista oikeutta järjestettyyn harrastukseen, mutta mielekästä tekemistä ja kavereita kyllä tulisi olla.

15. Porvoon kaupungin nuorisopalvelut tarjoavat monipuolista toimintaa kaupungin nuorille.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Kaupungin nuorisopalveluiden oma tarjonta taitaa rajoittua nuorisotilojen ylläpitämiseen ja etsivään nuorisotyöhön. Lisäksi on tietysti nuorisovaltuusto. Kaupungin tehtävä näyttää rajoittuvan puitteiden tarjoamiseen ja erilaisissa projekteissa mukanaolooon. Kaupungille on kuitenkin annettava kiitosta siitä, että sisällöllistä toimintaa tarjoavista alueen yhdistyksistä on saatavissa tietoa kaupungin nettisivulta Nuorten Porvoo.

16. Nuoret saavat riittävästi nuoriso- ja opiskelija-alennuksia linja-autolipuista, uimahallilipuista ja muista vapaa-ajan palveluista.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Ainakaan busseihin ei ole muita alennuksia kuin opiskelijalippu, eivätkä kaikki kuitenkaan - valitettavasti - opiskele. Yksityisen vapaa-ajantarjonnan alennuksiin ei kunnallispolitiikassa voida vaikuttaa.

17. Kaupungin pitäisi tukea nuorten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia nykyistä enemmän, vaikka se tarkoittaisi verojen korottamista.

Täysin samaa mieltä
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Veroja maksetaan palveluiden kustantamiseksi. Kuten sanoin kysymyksessä 14: kaikki harrastukset eivät kuitenkaan maksa käyttäjälleen, esimerkiksi kirjasto on yksi tällainen tärkeä, kaikille yhteinen palvelu, josta tulee pitää huolta, samoin esimerkiksi uimahalli.

Kestävä kehitys

18. Kaupungin asuinalueet ja palvelut tulee suunnitella niin, että yksityisautoilua voidaan vähentää.

Ehdokas Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Tämä on turvallisuuskysymys, hengitysilmakysymys ja tasa-arvokysymys. Kaikilla ei ole varaa autoon, ja kaupungissa tulee voida elää ilman autoa ainakin taajamissa. Sama pätee mopoautoon ja muihin moottoriajoneuvoihin, kuten mopoihin ja skoottereihin, joiden läpiajoliikennettä ja kruisailua Porvoossa tulee saada vähennettyä. Kaikki kruisailu ei kuitenkaan ole suoraa seurausta joukkoliikenteen vähäisyydestä, vaan se on paikallista nuorisokulttuuria. Jos Porvoon kaupunkielämää elävöitettäisiin ja Porvoo tuntuisi vielä enemmän kaupungilta, tämäkin ilmiö vähenisi. Mopokruisailua saattaisi vähentää myös se, jos nuorille olisi tarjolla enemmän tekemistä.

19. Kouluissa, oppilaitoksissa ja julkisissa laitoksissa pitää suosia lähiruokaa.

Täysin samaa mieltä
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Jos tämä vaihtoehto on suhteellisen kustannustehokkaasti saatavissa. Lähiruoan suosiminen on myös hyvää elinkeinopolitiikkaa, puhumattakaan sen ilmastovaikutuksista.

20. Kierrätysmahdollisuudet toimivat hyvin Porvoossa.

Täysin samaa mieltä
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Kierrätysmahdollisuudet vaihtelevat hyvin paljon riippuen siitä, missäpäin Porvoota asuu. Osmo Soininvaaran mukaan kierrätys haja-asutusalueella ei aina kannata, koska jo kuljetusten vaatima energia tekee kierrätyksen hyödyt tyhjäksi. Haja-asutusalueella kierrätyksen tulee perustua alueellisiin keräyspisteisiin ja oma-aloitteisuuteen.

21. Kaupunki voisi säästää vähentämällä julkisten tilojen ja alueiden valaistusta.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Valaistus lisää turvallisuutta mutta myös turvallisuuden tunnetta.

Työ ja asuminen

22. Kesätyöpaikkoja on Porvoossa riittävästi alle 18-vuotiaille.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Ainakaan niistä ei saa tietoa hakuajan ulkopuolella.

23. Nuori saa riittävästi apua yrityksen perustamiseen Porvoon alueella.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Tärkeä
Ehdokas
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Ylipäätään yrityksien tukipalveluita tulee parantaa Porvoossa, ei vain nuorille. Esimerkiksi tietoa vapaista toimitiloista ei ole kootusti saatavilla mistään.

24. Vastavalmistuneen nuoren työllistymismahdollisuudet ovat hyvät Porvoossa.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Riippuu siitä, miltä alalta on valmistunut. Kaupan alan ja hoitoalan töitä kyllä riittää, mutta tiedekorkeakouluista - joita ei sitäpaitsi ole Porvoossa - valmistuneille ei, lukuunottamatta opettajia ja lääkäreitä. Kysymyksen tulisikin ehkä olla: riittääkö Porvoossa opiskelleille töitä Porvoossa? Ja toisen kysymyksen: onko porvoolaisella, muualla opiskelleella nuorella syitä palata Porvooseen?

25. Kaupungin pitäisi taata jokaiselle nuorelle kohtuuhintainen vuokra-asunto.

Täysin samaa mieltä
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
En ota kantaa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokas
Tärkeä
Normaali
Vähemmän tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Olisi toki Porvoon kannalta hyvä, että jokainen porvoolaisnuori jäisi porvoolaiseksi veronmaksajaksi, mutta on kuitenkin ymmärrettävää, että näin ei käy, koska sopivia opiskelu-/työpaikkoja ei ole kaikille. "Jokaiselle nuorelle" pitäisi siis korvata "jokaiselle Porvooseen jäävälle nuorelle".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti